Dgs puan hesaplama işlemini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz dgs puan hesaplama aracına sayısal yetenek ve sözel yetenek alanlarında yapılan doğru, yanlış sayılarını ve ön lisans başarı puanını girerek dikey geçiş sınavı puanını öğrenebilirsiniz. Ön lisans başarı puanını bilmiyorsanız ön lisans başarı puanı hesaplama sayfasından kolayca hesaplayabilirsiniz.

Dgs Puan Hesaplama Aracı

En az 40 en çok 80 girebilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız, ön lisans başarı puanı hesaplama sayfasından kolayca öğrenebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Soru: Dgs Nedir?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş ve öğrenimine 4 yıılık bir lisans programından devam etmek isteyen öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. DGS her yılın temmuz ayının ikinci haftasında yapılır.

Soru: DGS Puanı Nedir?

Dikey Geçiş Sınavı'na giren adayların sınavda aldığı puandır

Soru: DGS'ye Kimler Başvurabilir?

DGS'ye, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan adaylar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvurabilirler.

Soru: DGS'de Net Nasıl Hesaplanır?

DGS puanınız, sınavda yapmış olduğunuz toplam doğru soru sayısından yanlış soru sayısının 1/4'ü çıkarılarak bulunur. Eğer her bir bölümdeki netinizi hesaplamak istiyorsanız bu işlem bölümler için ayrı ayrı yapılır. 

Soru: DGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

Soru: Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) nedir?

Ön lisans akademik not ortalamaları 0.8 ile çarpılarak ön lisans başarı puanına (ÖBP) çevrilir. En düşük not olan 50'nin ÖBP değeri 40, EN yüksek not olan 100'ün ÖBP değeri 80 olarak alınır. 50'nin altında kalan notlar da 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Soru: DGS ile Bir Programa Yerleştim ÖBP Puanım Düşer Mi?

Evet. Ön lisans akademik not ortalamanız 0.8 ile değil 0.45 ile çarpılır. Örneğin; 2015 DGS puanı ile bir programa yerleşmişseniz 2016 DGS puanınıza eklenen ön lisans akademik not ortalamanız 0.8 yerine 0.45 ile çarpılacağından ÖBP puanınız düşmüş olur.

Soru: Bu Hesaplama Hangi Yıla Ait?

Sistemimizdeki mevcut dgs puan hesaplama aracı 2017-2018 ösym dgs verileri kullanarak son sınav sistemine göre tasarlanmıştır.

Soru: Dgs Puan Hesaplama Doğru Mu?

ÖSYM tarafından her yıl sorular değişik şekilde hazırlanır. Zor sorular daha az öğrenciler tarafından çözüleceği için bu soruların standart sapmaları daha yüksek olur yani ortalama bir sorudan daha fazla puan getirir. Dolayısıyla sitemizde bulunan dgs puan hesaplama aracı da dahil olmak üzere bütün dgs puan hesaplama motorları, robotları artık ne isim verilmişse, yaklaşık değer hesaplarlar ve kesinlik iddiasında bulunmazlar, bulunamazlar. Hesaplama.Biz ekibi olarak bizim tavsiyemiz hesaplama sonuçlarınızın 10 puan eksiğini almış gibi düşünerek daha çok çalışmaya motive olmanızdır.

Soru: DGS Puanı Hesaplama Süreci

DGS puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

DGS puan hesaplamak için örnek;

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Soru: Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır

Soru: Sınava kimler başvurabilir?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

Soru: Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

  1. Sınava Giriş Belgesi (SGB)
  2. Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

Soru: Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez

Soru: Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önceden gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir. 3 Sınava Giriş Belgeleri üzerinde adayların sınava gecikmelerini önlemek amacıyla sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri üzerine yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri binanın konumunu kolaylıkla öğrenebileceklerdir. Bu sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, Sınava Giriş Belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterlidir. Bu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilecektir