İş Sağlığı ve Güvenliği puanı hesaplama için sertifika alanını seçtikten sonra doğru cevaplanmış soru sayısı ve iptal edilmiş soru sayısını İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sınavı Puan Hesaplama Aracına girebilir, kolayca sınav sonucunu öğrenebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sınavı Puan Hesaplama Aracı

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Soru: İş Güvenliği Uzmanı kimdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere belgelendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı deniyor. Teknik eleman olarak bahsedilen grupta, teknik öğretmenler, fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya mezunları ile iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları yer alıyor.

Soru: İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacı ile 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile mühendis, mimar ve teknik elemanların iş sahası genişlemiş bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlığını tanımlayacak olursak, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ki Yönetmeliğin 4. Maddesinde şöyle tanımlanmıştır;

İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman.

Teknik Eleman: Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını kapsar.

Soru: İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Ne Yapmalı?

Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olduklarında yine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.
 
► Yapılan bu sınavlarda sorulan 4 şıklı 100 sorudan 70 veya daha üstü puan alanlar, İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasını almaya hak kazanırlar.

► Alınan eğitimlerin süresi her sertifika için 220 saattir. Bunun 180 saati teori olup 40 saati de pratik eğitimdir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

► Nufüs cüzdanı onaylı örneği, 1 adet resim, diploma onaylı örneği, eğitim alacağınız kurum için başvuru belgesi, ücreti ödediğinize dair dekontun bulunduğu belgelerle İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri için başvurabilirsiniz.

► Alınan eğitimin 2 sınav hakkı vardır. Eğitimden sonra üç yıl içerisinde girilen ilk sınavda başarısızlık durumunda tekrar 1 kez daha sınava girme şansınız vardır. Fakat 2 sınavdan da başarısız olmanız veya eğitimden sonra sınavlara katılım süresi olan üç yılı aşmanız durumunda yeniden eğitimi almanız ve yeniden eğitim ücreti ödemeniz gerekmektedir.